Школа

Наша школа на Facebook-u


Претрага
Анкета

Тест питање?

Одговор 1
Одговор 2
Одговор 3


Резултати

Календар

Фебруар 2023
НЕДПОНУТСРЕЧЕТ ПЕТСУБ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728


Банери

Администрација


ТИМОВИ, АКТИВИ,ВЕЋА - ШК.2022/23.ГОДИНА


ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Чланови тима:

 1. Нада Остојић- координатор тима (заказује састанке)
 2. Милица Васић
 3. Татјана Роксандић Јанковић
 4. Драган Бартула
 5. Душан Драгосавац
 6. Светлана Николић
 7. Милена  Радовановић
 8. Јасна Ђукановић– вођење записника
 
ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
Чланови тима:
 1. Нада Остојић - координатор тима
 2. Татјана Цогољевићзаписник
 3. Милица Васић
 4. Зорица Вукашиновић
 5. Милена Ристановић
 6. Јована Лазић
 7. Милена Радовановић
 8.  Председник Школског одбора
 9. Председник Савета родитеља
 10. Представник ученика
 
ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
Чланови:
Нада Остојић-председава, руководи и заказује састанке
Татјана Цогољевић
Јелена Бабић
Весна Рељић
Живка Виторовић
Слободан Вујановић
Наташа Тадић
Драгана Кулић - вођење записника
Татјана Никодиновић
Артемида Манојловић
Немања Алексић
Весна Радић
Душица Аћимовић
Даница Кокановић
Лазић Селимир
Милан Јекић
Зорица Полић
Здравко Радосављевић
Мирјана Суботић
Бојана Пуцаревић
Драгица Петровић
Александар Крстић
 
УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
Задужени наставници:
 1. Милена Радовановић – координатор
 2. Слободан Тошић
 
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Чланови актива:
 1. Татјана Цогољевић
 2. Милица Васић- руководилац  (заказује састанке)
 3. Даница Драгићевић
 4. Мирјана Мартиновић
 5. Драгана Петровић
 6. Милена Ристановић
 7. Вања Богићевић
 8.  Олга Ћорилић –записник
 9. Артемида Манојловић
 10. Гордана Станковић
 11. Михаило Цогољевић
 12. Слободан Тошић
 13. Боривоје Филиповић
 14. Бранислав Гавриловић
 15. Ана Ђукановић(замена)
 16. Мирољуб Станојевић
 17. Вера Петровић
 18. Јелена Бабић
 19. Игњат Марковић
 20. Мирјана Суботић
 21. Јована Павловић(замена)
 22. Александар Крстић
 
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
 
Чланови тима:
 1. Нада Остојић - координатор
 2. Татјана Цогољевић-записник
 3. Милица Васић
 4. Светлана Бошковић
 5. Слободан Вујановић
 6. Даница Драгићевић
 7. Мирјана Мартиновић
 8. Ивана Стефановић
 9. Председник Савета родитеља
 10. Представник локалне самоуправе
 
СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Чланови тима:
 1. Нада Остојић - координатор тима
 2. Милица Васић
 3. Татјана Цогољевић
 4. Јована Павловић (замена)
 5. Бранислав Гавриловић
 6. Бојана Пуцаревић– записник
 
ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
Чланови тима:
 1. Нада Остојић – координатор
 2. Татјана Цогољевић
 3. Милица Васић
 4. Милена Радовановић-записничар
 5. Представник Савета родитеља
 6. Представник локалне самоуправе
 7. Представник Школског одбора
 
ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Чланови тима:
 1. Милена Радовановић– координатор
 2. Сања Стакић
 3. Драгана Петровић
 4. Драго Катић
 5. Нада Рашић
 6. Зорица Јовановић
 7. Татјана Никодиновић
 8. Нада Милић
 9. Душица Аћимовић
 10. Ивана Стефановић
 11. Селимир Лазић
 12. Јасмина Николић

КОМИСИЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
1.Татјана Роксандић – Јанковић председник комисије
2. Весна Рељић- заменик председника комисије
3.Јасмина Николић, члан
4. Сања Стакић, члан
5.Јасна Ђукановић, члан
6.Нада Рашић, члан
7.Слободан Тошић, члан
8. Милена Радовановић, члан
 
ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА
1.Светлана Стевановић
2. Татјана Никодиновић
3. Драган Бартула
4. Мара Петровић
 
ТИМ ЗА ИЗРАДУ САЈТА И ЛЕТОПИСА ШКОЛЕ
1.Милена Радовановић ИО
2.Драгана Петровић ИО
3.Мирјана Мартиновић МШ
4.Јасна Ђукановић МШ
5.Драгана Кулић -летопис
6.Сања Стакић -летопис
ТИМ ЗА УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ
1.Гордана Станковић
2.Душица Аћимовић
3.Зорица Полић
4.Ана Ђукановић(замена)
5.Милена Радовановић
 
КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА
1. Сања Стакић
2.Зорица Полић
3.Милена Радовановић
 
КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ Е-ДНЕВНИКА
1.Нада Остојић
2.Милена Радовановић
3.Бранислав Гавриловић
4. Ивана Стефановић
 
КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ ПОРТФОЛИЈА
1. Наташа Тадић
2.Јасмина Николић
3. Ивана Крсмановић
4.Зорица Вукашиновић
5. Милена Ристановић ( Л.Поље)
Старији разреди:
1. Слободан Тошић
2. Драгана Кулић
3. Вања Богићевић (Л.Поље)
КАДРОВСКА КОМИСИЈА
 1. Драгица Петровић
 2. Весна Рељић
КОМИСИЈА ЗА ПРОГРАМЕ И ИЗВЕШТАЈЕ
 1. Нада Остојић
 2. Татјана Цогољевић
 3. Милица Васић
 4. Мирјана Суботић
Стручни активи
 • Актив наставника разредне наставе
Руководилац: Ивана Крсмановић
 
 • Актив учитеља продуженог боравка
Руководилац: Петровић Драгица
 
 • Актив наставника српског језика
Руководилац: Нада Рашић
 
 • Актив наставника енглеског и немачког језика
  Руководиоци: Светлана Бошковић
 
 • Актив наставника историје и географије
Руководилац: Бранислав Гавриловић
 
 • Актив наставника ликовне и музичке културе
          Руководилац:Даница Кокановић
 
 • Актив наставника математике
Руководилац:Вера Петровић
 
 • Актив наставника биологије и хемије
         Руководилац:Зорица Полић
 
 • Актив наставника физичког васпитања
Руководилац:Филиповић Боривоје
 
 • Актив наставника техничког, информатике и физике
Руководилац:Игњат Марковић
 
Стручна већа
 • Стручно већа за природне науке и математику
 
Руководилац:Ивана Стефановић
Стручно веће се састаје сваког месеца и о томе води писану евиденцију (записник)
 
 
 • Стручно већа за друштвене науке
 
Руководилац:Немања Алексић
Стручно веће се састаје сваког месеца и о томе води писану евиденцију (записник)
 
 
 • Стручно већа за уметност
 
Руководилац:Душица Аћимовић
Стручно веће се састаје сваког месеца и о томе води писану евиденцију (записник).
 
 • Стручно већа за језик, књижевност и комуникацију
 
Руководилац:Јасна Ђукановић
Стручно веће се састаје сваког месеца и о томе води писану евиденцију (записник).
 
НАСТАВНИЦИ ЗАДУЖЕНИ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА
 
ДАН ШКОЛЕ (свечана приредба и часопис)
 Нада Рашић, Јасна Ђукановић, Драгана Kулић
 
СВЕТИ САВА (свечана приредба)
 Вања Богићевић, Александар Крстић
 
МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА(21.ФЕБРУАР)
Драгана Кулић, Татјана Роксандић Јанковић, Светлана Николић
 
ДАН СЕЋАЊА НА ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА (10.АПРИЛ)
Нада Рашић, Слободан Вујановић, Милена Ристановић
ДАН СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ ХОЛОКАУСТА, ГЕНОЦИДА И ДРУГИХ ЖРТАВА ФАШИЗМА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ (22.АПРИЛ) - разглас
 Бранислав Гавриловић и Немања Алексић
ДАН ПОБЕДЕ (9.МАЈ) -разглас
 Тошић Слободан и Весна Радић