Школа

Наша школа на Facebook-u


Претрага
Анкета

Тест питање?

Одговор 1
Одговор 2
Одговор 3


Резултати

Календар

Фебруар 2023
НЕДПОНУТСРЕЧЕТ ПЕТСУБ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728


Банери

Администрација


Уџбеници за школску 2022/2023. годину

Основна школа „Кадињача“ Лозница
 
СПИСАК УЏБЕНИКА  ЗА ПРВИ  РАЗРЕД ЗА ШК.2022/2023
 
Издавач: Нови логос
 
Српски језик:
-Буквар (аутори: Душанка Милић и Тања Митић)
-Словарица уз Буквар (аутори: Душанка Милић и Тања Митић)
-НаставнилистовиузБуквар (аутори: Душанка Милић и Тања Митић)
-Читанка „Реч по реч“ (аутори: др Наташа Станковић Шошо и Маја Костић)
 
Математика:
-Уџбеник – из 4.дела (аутори: Ива Иванчевић и Сенка Тахировић)
 
Свет око нас:
-Уџбеник (аутори: Љиљана Стокановић, Гордана Лукић и Гордана Субаков Симић)
-Радна свеска (аутори: Љиљана Стокановић, Гордана Лукић и Гордана Субаков Симић)
 
Музичкакултура:
-Уџбеник (аутори: Драгана Михајловић Бокан и Марина Ињац)
 
Енглескијезик:
-Радни уџбеник –Family and friends - 2nd edition, Oxford University Press,(аутор: Susan Iannuzzi)
Основна школа „Кадињача“ Лозница
 
 
СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ЗА ШК.2021/2022
 
Издавач: Нови логос
 
Р.Б. ПРЕДМЕТ НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ
1. Српски језик Читанка“Уз речи растемо“ Наташа Станковић Шошо,Маја Костић
„Латиница“-радни уџбеник Душка Милић,Татјана Митић
„Дар речи“ - граматика Јелена Срдић
 
Радна свеска Јелена Срдић,Наташа Станковић Шошо
2. Математика Математика 2, уџбеник за други разред основне школе(из четири дела); Ива Иванчевић Илић,
Сенка Тахировић
3. Свет око нас Уџбеник ЉиљаСтокановић,
Гордана Лукић,
Гордана Субаков Симић
Радна свеска
4. Музичка култура Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе Драгана Михајловић Бокан,Марина Ињац
5. Енглески језик FamilyandFriends, Starter, енглески језик за други разред основне школе Naomi Simmons
 
 
 
 
 
Основна школа „Кадињача“ Лозница
 
СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ЗА ШК.2021/2022
 
 
Р.Б. ИЗДАВАЧ НАЗИВ КЊИГЕ
1. Српски језик
НОВИ ЛОГОС
 
Читанка“У свету речи“
Граматика“Дар речи“
Радна свеска
2. Математика
НОВИ ЛОГОС
Уџбеникиз четири дела
 
3. Природа и друштво
НОВИ ЛОГОС
Уџбеник
Радна свеска
4. Музичка култура
НОВИ ЛОГОС
Уџбеник
5. Енглески језик
НОВИ ЛОГОС
Уџбеник “Family and friends 1 Sekond Edition
Радна свеска
 
  
 
Основна школа „Кадињача“ Лозница
 
СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ЗА ШК.2021/2022.
 
 
Р.Б. ИЗДАВАЧ НАЗИВ КЊИГЕ
1. Српски језик
НОВИ ЛОГОС
Читанка“Бескрајне речи“
Граматика „Дар речи“
Радна свеска
2. Математика
НОВИ ЛОГОС
Уџбеник из четири дела
3. Природа и друштво
НОВИ ЛОГОС
Уџбеник
Радна свеска
4. Музичка култура
НОВИ ЛОГОС
Уџбеник
5. Енглески језик
НОВИ ЛОГОС
Уџбенички комплет “Family and friends 2“
 

 
 
Основна школа „Кадињача“ Лозница
 
СПИСАК УЏБЕНИКА  ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ЗА ШК.2021/2022.
.
 
 
Р.Б. ИЗДАВАЧ НАЗИВ КЊИГЕ АУТОРИ
1.  
Српски језик
НОВИ ЛОГОС
Читанка  Чаролија Стварања Н. Станковић Шошо,
Б.Сувајџић
Граматика Језичко благо С.Слијепчевић,
Н. Станковић Шошо,
Б.Сувајџић
Радна свеска
2. Математика
ГЕРУНДИЈУМ
Уџбеник Др С.Јешић, А.Росић, Ј.Благојевић
Збирка задатака
3. Историја
НОВИ ЛОГОС
Уџбеник Д.Лопандић, И.Петровић
4. Географија
НОВИ ЛОГОС
Уџбеник М.Јоксимовић
5. Музичка култура
KLETT
Уџбеник Г.Грујић, М.Соколовић Игњачевић, С. Кесић
6. Ликовна култура ЕДУКА Уџбеник Ј.Мрђеновачки
7. Биологија
BIGZ
Уџбеник Д. Бошковић
8. Енглески језик
НОВИ ЛОГОС
Уџбенички комплет „English plus 1“ B.Wetz, J.Hardy Gould
9. Немачки језик
KLETT
Уџбенички комплет “Мagnet 1“ Ђ.Мота, В.Николовски
10. Техника и технологија
НОВИ ЛОГОС
Уџбеник Ж.Васић, Д.Каруовић, И.Ђисалов
11. Информатика и рачунарство
ЕДУКА
Уџбеник К.Алексић, К.Вељковић, М.Бајчетић, Д.Крсмановић
 
 
 
 
Основна школа „Кадињача“ Лозница
 
СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ЗА ШК.2021/2022.
 
Р.Б. ПРЕДМЕТ/ ИЗДАВАЧ НАЗИВ КЊИГЕ АУТОРИ
1. Српски језик 
НОВИ ЛОГОС
Чаролија читања ‒Читанка Н. Станковић Шошо,
Бошко Сувајџић
Језичко благо – Граматика Светлана Слијепчевић Бјеливук,
Н. Станковић Шошо,Б. Сувајџић
У потрази за језичким и књижевним благомРадна свеска Наташа Станковић Шошо,
Светлана Слијепчевић Бјеливук,
Бошко Сувајџић
2. Математика
Математископ
Математика, уџбеник Владимир Стојановић
Математика, збирказадатака Н. Алимпић,Г. Поповић,
Н. Вигњевић, В. Стојановић
3. Историја
НОВИ ЛОГОС
Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима Душко Лопандић,
Ивана Петровић
4. Географија
НОВИ ЛОГОС
Уџбеник С. Вујадиновић,Р. Голић,
Дејан Шабић
5. Музичка култура  KLETT Музичка култура 6, Г.Грујић,М.СоколовићИгњачевић,С.Кесић,Б.Лековић
6. Ликовна култура ЕДУКА Ликовна култура, уџбеник Драган Ђорђевић,
Зоран Игњатовић
7. Биологија
БИГЗ школство
Уџбеник Дејан Бошковић
8. Физика
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
Физика 6, уџбеник Љубиша Нешић,
Марина Најдановић Лукић,
Татјана Мишић
Физика 6 – збирка задатака са лабораторијским вежбама
9. Енглески језик НОВИ ЛОГОС English Plus 2,
уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)
Ben Wetc,
DianaRue,
JanetHardyGould
10. Немачки језик
KLETT
Magnet Neu 2, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два ЦД-а) Ђорђо Мота,
Весна Николовски
11. Техника и технологија
НОВИ ЛОГОС
Техника и технологија 6, уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање) Жељко Васић,
Иван Ћисалов,
Дијана Каруовић,
Марија Бокан
12. Информатика KLETT Уџбеник Светлана Мандић
 
 
Основна школа „Кадињача“ Лозница
 
СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ЗА ШК.2021/2022.
 
 
Р.Б. ИЗДАВАЧ НАЗИВ КЊИГЕ
1. Српски језик 
НОВИ ЛОГОС
Читанка  Чаролија стварања
Граматика Језичко благо
Радна свеска У потрази за језичким и књижевним благом
2. Математика
МАТЕМАТИСКОП
Уџбеник
Збирка задатака
3. Историја 
НОВИ ЛОГОС
Уџбеник
4. Географија
НОВИ ЛОГОС
 Уџбеник
5. Музичка култура 
КЛЕТТ
Уџбеник
6. Ликовна култура
ВУЛКАН
Уџбеник
7. Биологија
БИГЗ
Уџбеник
8. Физика
 ВУЛКАН
Уџбеник
Збирка задатака са лабораторијским вежбама
9. Енглески језик
НОВИ ЛОГОС
Уџбеник„ Еnglish plus 3
Радна свеска
10. Немачки језик
KLETT
Уџбеник Magnet neu 3
Радна свеска
11. Техника и технологија
 НОВИ ЛОГОС
Уџбеник
12. Информатика и рач.
EDUKA
Уџбеник
13. Хемија
 НОВИ ЛОГОС
Уџбеник
Збирка задатака са решењима
 
 
 
 
Основна школа „Кадињача“ Лозница
 
СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД ЗА ШК.2021/2022.
 
Р.Б. ШИФРА НАЗИВ КЊИГЕ
1. Српски језик
НОВИ ЛОГОС
Читанка  Чаролија стварања
Граматика Језичко благо
Радна свеска У потрази за језичким и књижевним благом
2. Математика
МАТЕМАТИСКОП
Уџбеник
Збирка задатака
3. Историја 
НОВИ ЛОГОС
Уџбеник
4. Географија
 НОВИ ЛОГОС
  Уџбеник
5. Музичка култура  КЛЕТТ Уџбеник
6. Ликовна култура
ВУЛКАН
Уџбеник
7. Биологија
БИГЗ
Уџбеник
8. Физика
ВУЛКАН
Уџбеник
Збирка задатака са лабораторијским вежбама
9. Енглески језик
НОВИ ЛОГОС
Уџбенички комплет „ Еnglish plus 4, Second Edition “
 
10. Немачки језик
KLETT
Уџбенички комплет
“Magnet neu 4 “
11. Техника и технологија
 НОВИ ЛОГОС
Уџбеник
12 Информатика и рач.
EDUKA
Уџбеник
13. Хемија
НОВИ ЛОГОС
Уџбеник
Збирка задатака са решењима