Школа

Наша школа на Facebook-u


Претрага
Анкета

Тест питање?

Одговор 1
Одговор 2
Одговор 3


Резултати

Календар

Септембар 2020
НЕДПОНУТСРЕЧЕТ ПЕТСУБ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930


Банери

Администрација


ТИМОВИ, АКТИВИ,ВЕЋА - ШК.2019/20.ГОДИНА


ОШ“Кадињача“- шк.2019/20.год.
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Чланови тима:

 1. Нада Остојић- координатор тима (заказује састанке)
 2. Милка Шовић
 3. Милица Васић
 4. Татјана Роксандић Јанковић
 5. Даница Драгићевић
 6. Весна Рељић
 7. Драган Бартула
 8. Душан Драгосавац
 9. Драгана Петровић
 10. Милена  Радовановић
 11. Нада Рашић
 12. Јасна Ђукановић– вођење записника
 
ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
Чланови тима:
 1. Нада Остојић - координатор тима
 2. Татјана Цогољевић записник
 3. Милица Васић
 4. Нада Милић
 5. Милена Ристановић
 6. Јована Лазић
 7. Милена Радовановић
 8.  Председник Школског одбора
 9. Председник Савета родитеља
 10. Представник ученика
 
ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
Чланови:
Нада Остојић-председава, руководи и заказује састанке
Татјана Цогољевић
Милка Шовић
Живка Виторовић
Слободан Вујановић
Драгана Кулић - вођење записника
Татјана Никодиновић
Јелена Чукарић
Немања Алексић
Драгица Чабаркапа
Спасоје Мијановић
Даница Кокановић
Лазић Селимир
 Милан Јекић 
Николић Жељко
Нада Виторовић
Здравко Радосављевић
Мирјана Суботић
Бојана Пуцаревић
Драгица Петровић
Александар Крстић
  
 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Чланови актива:
 1. Татјана Цогољевић
 2. Милица Васић - руководилац  (заказује састанке)
 3. Весна Пантелић
 4. Наташа Тадић
 5. Драгана Петровић
 6. Катарина Максимовић
 7. Вања Лукић
 8.  Олга Ћорилић –записник
 9. Артемида Недић
 10. Гордана Станковић
 11. Михаило Цогољевић
 12. Слободан Тошић
 13. Боривоје Филиповић
 14. Бранислав Гавриловић
 15. Зорица Полић
 16.  Мирољуб Станојевић
 17. Вера Петровић
 18. Милка Шовић
 19. Драго Катић
 20. Мирјана Суботић
 21. Лидија Добросављевић
 22. Александар Крстић
 
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
 
Чланови тима:
 1. Нада Остојић - координатор
 2. Татјана Цогољевић
 3. Милица Васић
 4. Јована Ђорђевић
 5. Драгана Петровић
 6. Сања Стакић - записник
 7. Даница Драгићевић
 8. Мирјана Мартиновић
 9. Ивана Стефановић
 10. Председник Савета родитеља
 11. Представник локалне самоуправе
 
СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Чланови тима:
 1. Нада Остојић - координатор тима
 2. Милица Васић
 3. Татјана Цогољевић
 4. Лидија Добросављевић
 5. Јасмина Николић
 6. Даница Кокановић
 7. Нада Рашић
 8. Бојана Пуцаревић– записник
 ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
Чланови тима:
 1. Нада Остојић – координатор
 2. Татјана Цогољевић
 3. Милица Васић
 4. Зорица Јовановић
 5. Представник Савета родитеља
 6. Представник локалне самоуправе-Радоје Обрадиновић
 7. Представник Школског одбора – Светлана Николић
 
ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Чланови тима:
 1. Милена Радовановић – координатор
 2. Сања Стакић
 3. Драгана Петровић
 4. Драго Катић
 5. Нада Рашић
 6. Зорица Јовановић
 7. Татјана Никодиновић
 8. Нада Милић
 9. Душица Аћимовић
 10. Ивана Стефановић
 11. Селимир Лазић
КОМИСИЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
1.Татјана Роксандић – Јанковић председник комисије
2. Весна Рељић- заменик председника комисије
3.Јасмина николић, члан
4. Сања Стакић, члан
5.Јасна Ђукановић, члан
6.Нада Рашић. Члан
7.Слободан Тошић, члан
8. Милена Радовановић, члан
 
ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА
1.Светлана Стевановић
2. Татјана Никодиновић
3. Драган Бартула
4. Селимир Лазић
 
ТИМ ЗА ИЗРАДУ САЈТА И ЛЕТОПИСА ШКОЛЕ 
1.Милена Радовановић
2.Нада Остојић
3.Татјана Цогољевић
ТИМ ЗА УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ
1.Гордана Станковић
2.Душица Аћимовић
3.Зорица Полић
4.Нада Милић
5.Драгана Петровић
Директор
Нада Остојић
 
КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА
1. Сања Стакић
2.Милка Шовић
3.Милена Радовановић
 
КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ Е-ДНЕВНИКА
1.Нада Остојић
2.Милена Радовановић
3.Бранислав Гавриловић
4. Ивана Љубинковић
 
КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ ПОРТФОЛИЈА
1. Мара Петровић
2.Сања Стакић
3. Весна Пантелић
4.Катарина Максимовић
5. Јасмина Николић ( Л.Поље)
Старији разреди:
1. Вера Петровић
2. Зорица Полић
3. Милена Радовановић (Л.Поље)
               КАДРОВСКА КОМИСИЈА
 1.  Бојана Пуцаревић
 2.  Данка Максимовић
КОМИСИЈА ЗА ПРОГРАМЕ И ИЗВЕШТАЈЕ
 1. Нада Остојић
 2. Татјана Цогољевић
 3. Милица Васић
 4. Мирјана Суботић
  
Стручни активи
 • Актив наставника разредне наставе
Руководилац: Татјана Роксандић-јанковић
 
 • Актив учитеља продуженог боравка
                Руководилац: Петровић Драгица
 
 • Актив наставника српског језика
    Руководилац: Нада Рашић
 
 • Актив наставника енглеског и немачког језика
         Руководиоци: Олга Ћорилић
 
 • Актив наставника историје и географије
           Руководилац: Драгица Чабаркапа
 
 • Актив наставника ликовне и музичке културе
          Руководилац: Даница Кокановић
 
 • Актив наставника математике
          Руководилац: Вера Петровић
           
 • Актив наставника биологије и хемије
         Руководилац:  Зорица Полић
 
 • Актив наставника физичког васпитања
        Руководилац:  Филиповић Боривоје
 
 • Актив наставника техничког, информатике и физике
        Руководилац: Драго Катић

 
Стручна већа
 • Стручно већа за природне науке и математику
Руководилац: Ивана Стефановић
Стручно веће се састаје сваког месеца и о томе води писану евиденцију (записник)
 • Стручно већа за друштвене науке
Руководилац: Бранислав Гавриловић
Стручно веће се састаје сваког месеца и о томе води писану евиденцију (записник)
 
Стручно већа за уметност
 
Руководилац: Гордана Станковић
Стручно веће се састаје сваког месеца и о томе води писану евиденцију (записник).
 Стручно већа за језик, књижевност и комуникацију
 
Руководилац: Јасна Ђукановић
Стручно веће се састаје сваког месеца и о томе води писану евиденцију (записник).
 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
Задужени наставници:
 1. Милена Радовановић - координатор
 2. Слободан Тошић
 
Чланови ученичког парламента (по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда):